Teckningar

TeckningarSedan tonåren försökte jag återge bilder på spännande platser med blyerts och tusch. Jag blev säkrare i teknandet efter att ha deltagit i konstnären Santiago Cogornos teckningskurser i Buenos Aires. Arbetet vid Californa State University bidrog också att forma mitt sätt att teckna och att tänka kring tecknandet, främför allt, att lära sig att se.